Home Społeczna Szkoła Sportowa Realu Madryt w Ełku

Społeczna Szkoła Sportowa Realu Madryt w Ełku

Społeczna Szkoła Sportowa Realu Madryt w Ełku

Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne „UKS SALOS EŁK” podpisał umowę 

z Fundacją Realu Madryt na otwarcie Społecznej Szkoły Sportowej w Ełku.

            W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2023 roku w Madrycie, w tzw. miasteczku Realu Madryt (Ciudad Real Madrid) odbyło parafowanie umowy oraz wydarzenie medialne połączone z konferencją prasową. Na to zaszczytne wydarzenie udali się ks. Marcin Koncewicz SDB, ks. Wojciech Szabrański SDB oraz ks. Inspektor Tadeusz Jarecki SDB. Podczas tego wydarzenia Fundacja oficjalnie ogłosiła powstanie Społecznej Szkoły Sportowej w Ełku. 

Umowę parafowali, Fundacja Realu Madryt, Salezjańska Prokura Misyjna w Madrycie oraz Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat św. Stanisława Kostki w Warszawie, oraz nasz klub, Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne „UKS SALOS EŁK”. W imieniu klubu umowę podpisali: Ks. Marcin Koncewicz SDB – Dyrektor Dzieła Salezjańskiego w Ełku oraz prezes UKS SALOS EŁK oraz ks. Wojciech Szabrański SDB – wiceprezes klubu. Dokument został podpisany również przez przedstawiciela Salezjańskiej Prokury Misyjnej w Madrycie oraz Inspektora PLE, ks. Tadeusza Jareckiego SDB. Jest to pierwsza taka obecność Realu Madryt w Polsce. 

            Umowa została podpisana na cztery lata. Porozumienie dotyczy utworzenia Społecznej Szkoły Sportowej w Ełku, w dwóch dyscyplinach sportowych – w piłkę nożną i koszykówkę. Celem Fundacji jest poprawa jakości życia poprzez sport, wychowując do wartości oraz wykorzystywanie sportu jako narzędzia integracji edukacyjnej i społecznej. Fundacja Realu Madryt pragnie wychowywać pokolenia młodych poprzez sport, podobnie jak to czynimy w całym Dziele Salezjańskim w Ełku.

            Utworzenie Społecznej Szkoły Sportowej niesie ze sobą dla nas nowe gałęzie rozwoju młodego człowieka na szczeblu sportowym, edukacyjnym i socjalnym. Poprzez zmianę jakości treningów stosując nowe modele treningowe; ubogacamy nie tylko zajęcia sportowe, ale organizujemy również zajęcia edukacyjne i socjalne. Beneficjenci tego projektu będą mogli uczestniczyć w zajęciach językowych, terapeutycznych, zajęciach zdrowego odżywiania, będą mieli zapewnionego lekarza sportowego. Odbiorcami będą piłkarze oraz koszykarze naszego klubu. 

            Pierwszym ważnym krokiem w projekcie było zorganizowanie specjalnego szkolenia naszych trenerów piłki nożnej oraz piłki koszykowej. Odbyło się ono w dniach 27-29 kwietnia 2023 roku w salach i boiskach Oratorium im. św. Jana Bosko w Ełku. Szkolenie przeprowadził dyrektor techniczny ds. szkolenia Fundacji Realu Madryt, Pan Guillermo Novella Sanvictorino. Szkolenie dotyczyło systemu szkoleniowego wykorzystywanego w treningach Fundacji Realu Madryt. Uczestnicy po zakończonym kursie otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. 

            W duchu ogromnej wdzięczności, krocząc śladami naszego założyciela, św. Jana Bosko, wierzymy, że Boża Opatrzność kieruje naszym dziełem w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka na dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela. Żywimy ogromną nadzieję, że utworzenie Społecznej Szkoły Sportowej Realu Madryt to kolejny krok dla rozwoju naszego dzieła oraz rozwoju dzieci i młodzieży z Ełku, a współpraca z największym klubem świata pozwoli nam spełniać marzenia i urealniać sny, tak jak to czynił Ksiądz Bosko. W dzień dziecka wszystko dla dzieci.

Viva Don Bosco!

Hala Madrid! 


Share Button