Home Chrzest

Chrzest

Chrzest

 1. Chrzest należy zgłosić odpowiednio wcześniej w kancelarii w godzinach urzędowania.
 2. Rodziców oraz rodziców chrzestnych obowiązuje katecheza przedchrzcielna, która odbywa się w sobotę przed chrztem po Mszy św. o godz. 18.00.
 3. Niezbędne dokumenty do udzielenia chrztu świętego:
  – świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  – zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
 4. Jeśli dziecko zamieszkałe jest na terenie innej parafii, należy przedłożyć w kancelarii parafialnej zgodę księdza proboszcza parafii zamieszkania dziecka.
 5. Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, to znaczy: ktoś, kto jest bierzmowany (ukończony 16. rok życia), codziennie się modli, w każdą niedzielę i święta uczestniczy w Eucharystii, systematycznie przystępuje do sakramentów świętych, nie żyje w związku niesakramentalnym (por. KPK 874).
 6. W naszej parafii chrzest święty udzielany jest w formie uroczystej w 2. i 4. niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godzinie 12:00. Poza tym terminem /w uzasadnionych przypadkach/ możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu.
 7. Chrzestny/a musi spełniać następujące warunki: mieć ukończone 16 lat; być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię; prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/; przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.
 8. Warto, żeby rodzice dziecka, chrzestni (oraz ewentualnie dorośli pragnący przygotować się do chrztu) zapoznali się z nauczaniem Kościoła Katolickiego zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego nr 1213-1274 oraz z Kodeksem Prawa Kanonicznego § 849-878. Warto również zajrzeć do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 252-264 lub Youcat (Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych) nr 194-202. Wszelkie pytania i wątpliwości, które zrodziły się w trakcie czytania można skonsultować z księdzem w trakcie godzin urzędowania kancelarii parafialnej bądź też na spotkaniu przygotowującym bezpośrednio do sakramentu chrztu świętego.
 9. Dorośli, którzy nie przyjęli chrztu proszeni są o indywidualny kontakt z duszpasterzem._MG_9189
Share Button