Home KSM

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Dziesięć zasad KSM-owicza:

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.

4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.

8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

http://www.ksm.elk.pl/

Share Button