Home Cel i misja

Cel i misja

Cel i misja

Misja

UKS Salezjańska Organizacja Sportowa SL „SALOS” w Ełku zajmuje się procesem wychowania młodych poprzez sport według systemu księdza Bosko. Dzieci i młodzież należąca do stowarzyszenia bierze udział w całorocznych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, obozach sportowych organizowanych w okresie zimowym i letnim, wielu imprezach sportowych organizowanych dla członków stowarzyszenia oraz dla szerokiej rzeszy młodych z różnych zakątków Polski, wieloszczeblowych systemach rozgrywek w ramach związków sportowych oraz ogólnopolskich igrzysk młodzieży salezjańskiej, uczestniczy także w międzynarodowych zawodach sportowych.

Cel

  • Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w okresie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
  • Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.
  • Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych.
  • Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, dopierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, turystyki dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
  • Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
  • Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
  • Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie działalności, zlecanie zadań celowych członkom SALOS, innym stowarzyszeniom i instytucjom realizującym cele statutowe stowarzyszenia.
Share Button