Home Współpracownicy

Współpracownicy

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

Założycielem Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich jest św. Jan Bosco (1815-1888), wielki wychowawca młodzieży i założyciel Rodziny Salezjańskiej. Współpracownik Salezjański jest katolikiem, przeżywającym wiarę w świecie w duchu apostolskim ks. Bosco.

Zaangażowanie Współpracowników jest natury apostolskiej. Współpracownik uroczyście składa Przyrzeczenia – poprzedzone okresem przygotowania, trwającym od 1,5 roku do 2 lat. Zobowiązuje się wówczas do życia według ewangelicznego planu Stowarzyszenia i staje się jego pełnoprawnym członkiem.

Organizacji Stowarzyszenia Współpracowników patronuje i spaja ją Zgromadzenie salezjańskie. Z wyraźnej woli ks.Bosco przełożony generalny salezjanów jest przełożonym Stowarzyszenia i spełnia w nim funkcję najwyższego moderatora.

Współpracownik działa według formuły ks. Bosco: „kształtować uczciwych obywatelil i dobrych chrześcijan”. Dlatego uczy młodzież prawdziwych wartości – prawdy, wolności, sprawiedliwości, poczucia wspólnego dobra i służby. Wychowuje ją do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym poprzez wiarę i sakramenty, tak aby odnalazła w Nim sens życia i wzrastała jako „nowi ludzie”. Celem Współpracownika salezjańskiego jest dojrzałość chrześcijańska wychowanka, wymagająca od tegoż, by budował swoją osobowość na Jezusie Chrystusie i Jego orędziu. W ten sposób realizowana jest koncepcja św.Jana Bosco, głosząca, że misja wychowawcza realizowana w duchu wierności wobec „Ojca i Nauczyciela Młodzieży” pochodzi od Boga, który nas powołuje i wyznacza w Kościele i świecie konkretne miejsce.
Spotkania odbywają się w II niedzielę miesiąca o godz. 19.00 i każdego ostatniego dnia miesiąca we wspomnienie św. Jana Bosko o godz. 18.00.

Share Button