Home Akcja katolicka

Akcja katolicka

Akcja katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z kapłanami w parafii.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez :
– pogłębienie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego
– ukierunkowanie życia na zadania apostolskie
– przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi
– zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza
– reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej
– kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym

Jakie mogą być formy działania Akcji Katolickiej w parafii ?
– poszerzanie wiedzy, zdobywanie argumentów, aby móc zajmować właściwe stanowisko wobec takich zagadnień jak : konstytucja, pornografia, uwłaszczenie, Unia Europejska, wybory różnych stopni
– spotkania okolicznościowe, towarzyskie w celu odbudowania porozrywanych więzi społecznych
– pomoc bezrobotnym, alkoholikom
– uwrażliwienie i uaktywnienie rodziców posiadających dzieci w szkołach
– tworzenie miejsc sportowych dla dzieci i młodzieży
– organizowanie turystyki
– zorganizowanie wypożyczalni książek i filmów o tematyce religijnej
– organizowanie przedstawień teatralnych, spotkań z poezją, kursów fotograficznych, nauki języków obcych
– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie.

Każdy z nas może być ewangelizatorem naszej małej Ojczyzny, czyli parafii poprzez udział w Akcji Katolickiej. Każdy z nas powinien w swojej parafii znaleźć dla siebie miejsce i środowisko, aby być ewangelizowanym przez innych i móc ewangelizować innych, dlatego też wszystkich chętnych zapraszamy.

Share Button