Home UKS Salos

UKS Salos

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2.01.-30.11.2024, 140 uczestnikówZadanie publiczne pt. ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Ełk.

Dzięki udzielonemu wsparciu dla UKS SALOS EŁK od 11.02.2021 do 31.12.2021 roku wiele dzieci i młodzieży może lepiej rozwinąć się sportowo. Jest to duża pomoc w organizacji i udziale w zawodach, turniejach, sparingach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki koszykowej (poprzez wynajem obiektów, opłatę transportu i opieki medycznej, opłaty sędziów oraz zakup medali i pucharów), a także tworzy w rodzinach naszych zawodniczek i zawodników odpowiedni klimat sprzyjający rozwojowi sportowemu.

Piłka siatkowa

4 udziały w turniejach

– 28.02.2021, w Ełku, Kinder+Sport

– 26.06.2021, Ostróda, Piłka plażowa

– 8.11.2021, Szczytno

– 7.12.2021, Olecko

2 sparingi

– 12.12.2021 ze Szczytno

– 29.12.2021 z GLKS Barciany

2 turnieje zorganizowane

– 7.05.2021, o Puchar Sekretarza Stanu MKDNiS

– 21.11.2021, młodziczki: Ełk, Mrągowo i Bartoszyce

piłka nożna

4 udziały w turniejach

– 13.03.2021, Giżycko, rocznik 2014/2015

-20.06.2021, Augustów, rocznik 2011

-27.06.2021, Łomża, rocznik 2015

-9.05.2021, Ełk, rocznik 2014/2015

3 sparingi

– 6.03.2021 z MLKS Czarni Olecko, rocznik 2011

– 26.11.2021 z Junior Ełk

– 22.02.2021 z Mos Grajewo

4 turnieje zorganizowane

– 27.02.2021, Don Bosco Cup 2021, rocznik 2008

– 28.02.2021, Don Bosco Cup 2021, rocznik 2007

– 7.03.2021, Don Bosco Cup 2021, rocznik 2014

– 14.03.2021, Don Bosco Cup 2021, rocznik 2013

piłka koszykowa

3 udziały w turniejach

– 27.06.2021, Giżycko

– 18.09.2021, Ełk i Puńsk

– 6.11.2021, Ełk i Białystok

2 sparingi

-18.08.2021 w Ełku z Neptun Gdańsk

-19.08.2021 w Ełku, z ZGB Płock

2 turnieje zorganizowane

– 18.05.2021 o Puchar Posła RP

– 24.05.2021 Puńsk i Białystok

UKS SALOS EŁK jeszcze raz dziękuje MIASTU EŁK za pomoc w realizacji zadania z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ wspierając rozwój sportu dzieci młodzieży.


Równy START – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Ełk

Salezjańska Organizacja Sportowa w Ełku od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 realizowała zadanie, którego celem było upowszechnienie aktywności na terenach wiejskich. Działanie objęło prowadzenie całorocznych zajęć dla dzieci i młodzieży łącznie 150 osób z terenu Gminy Ełk promując aktywność ruchową na terenach wiejskich. Odbyły się mecze kontrolne i sparingowe, otwarte zawody sportowe, turnieje w piłkę nożną, siatkową i koszykową oraz zorganizowano FESTYN.

DOFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU
„SPORT DLA WSZYSTKICH”


W dniach 16-27 sierpnia 2021 roku w Ełku odbył się stacjonarny obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat – 150 osób z Ełku i okolic. Uczestnicy mieli zajęcia z piłki koszykowej, nożnej i siatkowej, gdzie kształtowali swój charakter, dyscyplinę wewnętrzną oraz mieli okazję utrwalić nawyk uprawiania sportu i tego, aby aktywnie spędzać czas wolny. Doskonalili się również w technice gry, wytrzymałości… Uczestnicy każdego dnia otrzymali wyżywienie, odbywały się zajęcia integracyjne, wycieczki (Mikołajki). Codziennie zajęcia trwały 6h i odbywały się na indywidualnym kontakcie oraz prowadzone były przez doświadczonych instruktorów i wychowawców. Bardzo dziękujemy za WSPARCIE:

Darczyńca Fundacja ORLEN

Partner Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej 

Partner KGHM Polska Miedź

JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJEMY!!!


nowy sezon sportowy 2021/2022

ZAPRASZAMY DO UKS SALOS EŁK, bo to więcej niż sport….

   


W ramach realizacji zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży od 1 lutego 2021 do 8 grudnia 2021 w SL SALOS w Ełku prowadzone są zajęcia „SUKCESEM JEST SPRAWNOŚĆ”.

Celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz zachęcenie jak największej rzeszy uczniów do uprawiania wszelkich aktywności fizycznych; to nie tylko zajęcia sportowe w konkretnych dyscyplinach sportowych, ale także ćwiczenia uzupełnione o elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI

GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

 

DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH

DLA UCZNIÓW

SUKCESEM JEST SPRAWNOŚĆ

DOFINANSOWANIE: 30.000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 41.600,00


W ramach realizacji zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych od 4 stycznia 2021 do 8 grudnia 2021 w SL SALOS w Ełku prowadzone są zajęcia „SPORT ZIMOWY DLA KAŻDEGO”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


ZAJĘCIA SPORTOWE

UKIERUNKOWANE NA UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH

DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH

DLA UCZNIÓW

SPORT ZIMOWY DLA KAŻDEGO

 

DOFINANSOWANIE: 26.000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 42.000,00


UPOWSZECHNIANIE SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

DOFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU

„SPORT DLA WSZYSTKICH”

„RÓWNY START – ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY EŁK”

 

DOFINANSOWANIE: 8.000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 12.400,00


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

Dzięki udzielonej dotacji dla UKS Salos Ełk przez MIASTO EŁK – WYDZIAŁ SPORTU zadanie „Spójrz wyzwaniom w oczy” pomogło lepiej rozwinąć się sportowo naszym zawodnikom (poprzez niezbędny sprzęt sportowy), który pomógł w przeprowadzeniu specjalistycznych treningów podnosząc umiejętności zawodników;  w organizacji i udziale w zawodach, turniejach, rozgrywkach ligowych (poprzez opłaty sędziów za sędziowanie zawodów), a także tworzyć w rodzinach naszych zawodniczek i zawodników odpowiedni klimat sprzyjający rozwojowi sportowemu.

UKS SALOS EŁK jeszcze raz dziękuje MIASTU EŁK za pomoc w realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.


UKS SALOS EŁK dziękuje bardzo Fundacji ORLEN za wsparcie zakupu sprzętu sportowego.


XXIII Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych – ORSAS – odbyły się w dniach 18-19 grudnia 2020 roku w nowo wybudowanej Salezjańskiej Hali Sportowej w Ełku. ORSAS zgromadził trenerów i animatorów sportu, którzy udzielają się w Lokalnych Stowarzyszeniach Salosu. 60 osób rozegrało mecze w piłkę siatkową oraz piłkę nożną. Uczestnicy przy wspólnym posiłku mieli okazję do wzajemnego poznania się. Na koniec rozdano puchary i pamiątkowe medale. Dziękujemy bardzo LOTTO za wsparcie przedsięwzięcia.

Strona główna


SALEZJAŃSKIE ZMAGANIA SPORTOWE zostały przeprowadzone dzięki wsparciu MINISTERSTWA SPORTU w trzech odrębnych turniejach w Salezjańskiej Hali Sportowej w Ełku:

  • 11.11.2020 – piłka nożna

  • 11.2020 – siatkówka dziewcząt

  • 11.2020 – piłka koszykowa

Uczestnicy pochodzili z dwóch województw: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego. Salezjańskie Zmagania Sportowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Zaproszenie skierowane było do szerokiej rzeszy młodych piłkarzy, siatkarek i koszykarzy, którzy pragną sprawdzić swoje sportowe umiejętności, rywalizować z rówieśnikami, cieszyć się z wygranych, przełknąć gorycz porażki. Wszystko na zasadach FAIR PLAY,  w duchu św. Jana Bosko. Głównym przesłaniem tego salezjańskiego święta było Wychowanie przez Sport, bez używek, narkotyków, wulgaryzmów oraz urządzeń multimedialnych. Uczestnicy mieli też okazję wspólnie spożyć posiłek. Organizacja uroczystego zakończenia SALEZJAŃSKICH ZMAGAŃ SPORTOWYCH odbyła się z rozdaniem pucharów, dyplomów, medali 11.11.11.2020; 14.11.2020; 21.11.2020. DZIĘKUJEMY!!!


Przy wsparciu MINISTERSTWA SPORTU w dniach 11-13 września 2020 roku odbył się turniej w piłkę siatkową dziewcząt pt. XI DON BOSCO CUP VOLLEYBALL. Dziewczęta rozgrywały mecze w różnych kategoriach wiekowych: kat. A, kat. B, kat. C. Dzięki dofinansowaniu MINISTERSTWA SPORTU dzieci i młodzież mogły otrzymać pamiątkowe dyplomy, puchary i medale i cieszyć się sukcesami, zdobytym doświadczeniem i radością spotkania. Był to piękny czas wspólnej rywalizacji, ale również dzięki zadaniu wzrosła integracja stowarzyszeń lokalnych SALOS z terenu północno-wschodniej Polski; weryfikacji została poddana praca szkoleniowa poszczególnych stowarzyszeń; nastąpiła znacząca popularyzacja sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży; dokonana została promocja zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych; uczestnicy rozgrywek mieli okazję przeżywać rywalizację sportową w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni i fair play.

Obraz może zawierać: 13 osób

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie na scenie, buty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty, boisko do koszykówki i spodenki

Obraz może zawierać: 17 osób, ludzie uprawiający sporty


TAURON jest partnerem SALOS EŁK. Dziękujemy za wsparcie!!! Dzięki WAM wyglądamy bardzo dobrze…. To pomaga nam w osiąganiu sukcesów i coraz to lepszych wyników….


SPORTOWA RADOŚĆ” – pod takim hasłem 150 dzieci i młodzieży z SALOS EŁK przeżywało obóz sportowy od 17 do 28 sierpnia 2020 roku. Zajęcia sportowe odbywały się w trzech dyscyplinach sportowych: kosz, siatka, piłka nożna.

Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, jak również dzieci i młodzież uczestniczyły w wycieczkach (np Żegluga Augustowska, Studzieniczna) i rozlicznych zabawach rekreacyjnych (np park trampolin).

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu FUNDACJI LOTTO. Dziękujemy!!!


Organizatorem zajęć z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ – „sukcesem jest sprawność” – jest SL SALOS EŁK. Odbywają się one od 3 lutego 2020 do 7 grudnia 2020 roku. Zadanie to jest wspierane przez MINISTERSTWO SPORTU. Dziękujemy!!!

Głównym celem zadania było upowszechnianie aktywności fizycznej i zachęcenie 140 dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z Ełku do uprawiania sportu oraz profilaktyka wad postawy w okresie od 03.02.2020 do 11.03.2020 oraz od 4.05.2020 do 7.12.2020. Zadaniem objęci zostali uczniowie o niskim statusie społecznym, często z rodzin de faworyzowanych i dysfunkcyjnych. Udział w zajęciach dzieci w różnym wieku oraz wolontariuszy – rodziców, służył integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport. Poprzez realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej wspierany był harmonijny rozwój fizyczny dzieci, kształtowane postawy i zachowania w zakresie prawidłowego żywienia oraz  nawyk prawidłowej postawy. Wpłynęło to na poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej dzieci, zapobiegnie nadwadze i otyłości oraz przeciwdziałało powstawaniu wad postawy. 


Przygotowanie polskiej reprezentacji do udziału w ŚWIATOWYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ – GRUPA Z EŁKU od 2 stycznia do 15 marca 2020 roku mogło odbyć się dzięki wsparciu MINISTERSTWA SPORTU. W zadaniu wzięła udział młodzież związana z Salezjańską Organizacją  Sportową w Ełku.

Zadanie przybrało formę cyklu inicjatyw obejmujących przygotowanie sportowe, kondycyjne i mentalne dwóch drużyn siatkarek, jednej drużyny piłkarzy oraz jednej drużyny koszykarzy. Zajęcia organizowane były w przeciągu trzech miesięcy. Miejscem imprez były: Oratorium im. św. Jana Bosko (przygotowanie mentalne) oraz szkolne i miejskie obiekty sportowe w Ełku. Działanie objęło 40 osób i było odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę promowania aktywności ruchowej w małych i średnich miastach. Projekt miał na celu w sposób atrakcyjny i innowacyjny przedstawić wartość sportu w środowisku, w którym na co dzień działamy i był adresowany do osób, które chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych oraz pragną rozwijać własne pasje. Poprzez ciekawe zajęcia pokazaliśmy jak wiele radości może dać udział w rywalizacji sportowej i w ten sposób zachęciliśmy nowe osoby do uprawiania aktywności ruchowej. 


Zajęcia zimowe 2020 ramach upowszechniania sportów zimowych pt. SPORT ZIMOWY DLA KAŻDEGO! odbywały się od 2 stycznia 2020 do 11 marca 2020, skrócone z racji epidemii koronawirusa. Uczestniczyło w nich 300 osób. Z racji braku śniegu w tym roku nie było możliwości jazdy na nartach, ale uczestniczyliśmy w zajęciach zimowych korzystając z lodowiska i chętnie jeżdżąc na łyżwach. W ramach zajęć alternatywnych korzystaliśmy z obiektów sportowych grając w piłkę, ćwicząc i trenując.

Projekt SPORT ZIMOWY DLA KAŻDEGO! współfinansowany przez MINISTERSTWO SPORTU.

——————————————————–

2019

Równy START – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Ełk

Salezjańska Organizacja Sportowa w Ełku od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 realizowała zadanie, którego celem jest upowszechnienie aktywności na terenach wiejskich. Działanie objęło prowadzenie całorocznych zajęć dla dzieci i młodzieży łącznie 150 osób z terenu Gminy Ełk promując aktywność ruchową na terenach wiejskich. Odbyły się mecze kontrolne i sparingowe, otwarte zawody sportowe, turnieje w piłkę nożną, siatkową i koszykową oraz zorganizowano FESTYN sportowy pt. „Wszyscy na START”.

Zadanie realizowane przy udziale środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Obraz może zawierać: 1 osoba, tłum, drzewo, trawa, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 5 osób, ludzie stoją, ludzie na scenie, ślub, dziecko i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie na scenie, tłum, niebo, trawa i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 8 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tłum, niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 8 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, dziecko i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, tłum, niebo, dziecko, drzewo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, tłum, drzewo, dziecko, niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, niebo, dziecko, drzewo, trawa i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, dziecko, tabela i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tłum i na zewnątrz

Zadanie realizowane przy udziale środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Znalezione obrazy dla zapytania: logo msit

————————————————————–

2019

SUKCESEM JEST SPRAWNOŚĆ

Zadanie realizowane przy udziale środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Salezjańska Organizacja Sportowa w Ełku od 1 lutego 2019 do 7 grudnia 2019 realizuje zadanie, którego głównym celem jest upowszechnienie aktywności fizycznej i zachęcanie  dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z Ełku – do uprawiania sportu oraz profilaktyka wad postawy. Poprzez realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej wspierany jest harmonijny rozwój fizyczny dzieci, kształtowane postawy i zachowanie w zakresie prawidłowego żywienia oraz nawyk prawidłowej postawy.

Znalezione obrazy dla zapytania: logo msit

Zadanie realizowane przy udziale środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

—————————————————————–

2019

Międzynarodowy Turniej siatkówki DON BOSCO CUP, który odbył się 20-22 września 2019 w Ełku, zgromadził drużyny dziewcząt ze Słowenii, Litwy, Włoch oraz Belgii. Turniej na bardzo wysokim poziomie, zdobyte doświadczenie naszych zawodniczek podczas meczy ze starszymi koleżankami – bezcenne. Zwyciężyliśmy w Silver Group, pokonując drużyny z Włoch i Słowenii.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i butyObraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją, buty i w budynku

Obraz może zawierać: 20 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

———————————————————–

SALOS EŁK przeprowadził od 4 lutego do 31 grudnia 2019 LIGOWE ZMAGANIA w trzech dyscyplinach sportowych – koszykówka, siatkówka, piłka nożna. 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki, tekst „KRI”

Obraz może zawierać: 1 osoba, boisko do koszykówki, buty i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 1 osoba, uprawia sport i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 1 osoba, uprawia sport, boisko do koszykówki i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 1 osoba, boisko do koszykówki

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

————————————————————

2019

Miedzynarodowy Turniej FMA CUP we Włoszech

W dniach 3 – 5 maja nasze siatkarki z rocznika 2005 oraz 2006 uczestniczyły w 11 edycji Turnieju FMA CUP w Rho koło Mediolanu we Włoszech. Była to dla nich okazja do ogrania się ze starszymi drużynami Under 16 z Włoch, Słowenii oraz Hiszpanii.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 22 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą, ludzie stoją, buty i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty i boisko do koszykówki

Obraz może zawierać: 18 osób, uśmiechnięci ludzie, na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, boisko do koszykówki i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 24 osoby, uśmiechnięci ludzie

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

—————————————————————

2019

XXIV Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – 14-15 czerwca 2019 w Ełku
W dniach 14–15 czerwca 2019 roku odbyły się w Ełku 24 Inspektorialne Igrzyska młodzieży salezjańskiej. Wzięło w nich udział blisko 500 zawodników i zawodniczek w piłce nożnej 6-osobowej, siatkówce i tenisie stołowym.

Uczestnicy wzięli udział w sobotę uroczystej mszy św. podczas której ks. Jarecki Tadeusz (dyrektor, proboszcz) oficjalnie przyjął urząd inspektora inspektorii warszawskiej.
Medale i puchary zwycięzcom i uczestnikom wręczali: ks. Radca regionu Europa środkowa – wschodnia Tadeusz Rozmus, wojewoda warmiński Artur Chojecki, prezydent miasta Ełk Tomasz Andrukiewicz, inspektor Andrzej Wujek, inspektor Tadeusz Jarecki i ks. Edward Pleń, prezes SI Salos.
W programie igrzysk był również festyn Valdocco. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

Obraz może zawierać: 1 osoba

———————————————————————–

2019

XXVII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej –20-22 września 2019 w Łodzi
Blisko 1200 uczestników z 25 stowarzyszeń salezjańskich z całej Polski wzięło udział w XXVII. Ogólnopolskich Igrzyskach Salezjańskich w Łodzi. Młodzi rywalizowali ze sobą w 4 dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i tenisie stołowym.
Po niełatwej walce, na najlepszych czekały puchary i medale. Drużyny i zawodnicy walczyli także o specjalny puchar dla drużyny o najwyższych walorach sportowych i etycznych, który ufundował Prezydent RP Andrzej Duda oraz o Puchar Fair Play Prezesa PKOL-u Andrzeja Kraśnickiego.
– Mam nadzieję, że w waszych zespołach doświadczacie tego czym jest prawdziwa przyjaźń! Bycie razem na boisku tworzy fantastyczne relacje, możesz poznać drugiego. A przyjaźń trwa wiecznie! Jezus mówi, że to wasi przyjaciele wprowadza Was do nieba!- mówił do młodych abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki, który towarzyszył im podczas Igrzysk.
– Celem XXVII. Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie. Jednocześnie respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasad fair play – tłumaczy ks. Edward Pleń sdb, duszpasterz sportowców i organizator Igrzysk.
W organizacji Igrzysk pomagało 150 wolontariuszy i ponad 30 nauczycieli Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi. – Wam młodzieży Dziękuję Wam młodzieży za szlachetną, piękna jak i wzruszająca postawę. Chciałbym by każdy odniósł tu sukces, nawiązał przyjaźnie, sprawdził jak smakuje porażka i zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami! – mówił na zakończenie prof. Zbigniew Dziubiński Prezes SALOS RP. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

————————————————————————

2019

XXX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjanskiej – Lublana – Słowenia – 30.04 – 5.05.2019

Wzięło w nim udział ponad 1200 sportowców z 16 krajów. Wydarzeniem niezwykłym było to, że w igrzyskach swoją reprezentację wystawili też uchodźcy. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Ełk.

Obraz może zawierać: 13 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją


Treść strony

Share Button