Home Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie

  1. Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć wiek rozeznania, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.
  2. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.
  3. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
  4. Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: Pokój z Tobą bierzmowany odpowiada: I z duchem Twoim. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.
  5. Przygotowanie do bierzmowania w parafii trwa jeden rok. Spotkania odbywają się w dwóch grupach raz na tydzień w Oratorium. Formacja dokonuje się w wymiarze biblijnym, liturgicznym, sakramentalnym, wspólnotowym. (pierwsza grupa: środa godz. 17.00, druga grupa godz. 19.00).
  6. Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.
  7. Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.
  8. Wymagane dokumenty: akt chrztu świętego.
  9. Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.
Share Button