Home Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica niesie pomoc społeczną, edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Świetlica socjoterpeutyczna prowadzi wychowanie pozaszkolne dla dzieci z Ełku. Staramy się to robić poprzez podnoszenie poczucia wartości, wyrównywania szans edukacyjnych, rozbudzanie aspiracji, zainteresowań i pasji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania wolnego czasu, a także pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia oraz wspomaganie rodziców i szkoły w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych w dniach szkoły.

Tygodniowy plan Świetlicy podzielony został tematycznie, tak aby każdego dnia tygodnia odbywały się inne zajęcia. Celem jest rozwijanie różnych zainteresowań dzieci oraz urozmaicenie programu świetlicy. Każdego dnia odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli, logopedę.

Nasz tygodniowy plan wygląda następująco:

  • Poniedziałek – zajęcia taneczne, zajęcia ogólnorozwojowe

16:30 – 17:00 – rozmowy tematyczne, zapoznanie się z tematyką zaplanowanych zajęć, motywowanie do działania

17:00 – 17:50 – zajęcia taneczne

18:00 – 18:50 – zajęcia ogólnorozwojowe – ( piłkarzyki , ping – pong, cymbergaj )

19:00 – 19:30 – podsumowanie zajęć, prace organizacyjno – porządkowe , pożegnanie

  •  Wtorek – zajęcia plastyczne i gry logiczne

16:30 – 17:00 – rozmowy tematyczne, zapoznanie się z tematyką zaplanowanych zajęc, motywowanie do działania

17:00 – 17:50 – zajęcia plastyczne

18:00 – 18:50 – gry logiczne, planszowe, zabawy świetlicowe, rebusy

19:00 – 19:30 – podsumowanie zajęć, prace organizacyjno – porządkowe, pożegnanie

  •  Środa – zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne

16:30 – 17:00 – rozmowy tematyczne, zapoznanie się z tematyką zaplanowanych zajęć, motywowanie do działania

17:00 – 17:50 – zajęcia teatralne

18:00 – 18:50 – zajęcia kulinarne

19:00 – 19:30 – podsumowanie zajęć, prace organizacyjno – porządkowe, pożegnanie

  •  Czwartek – zajęcia plastyczne, gry logiczne

16:30 – 17:00 – rozmowy tematyczne, zapoznanie się z tematyką zaplanowanych zajęć, motywowanie do działania

17:00 – 17:50 – zajęcia plastyczne

18:00 – 18:50 – gry logiczne, planszowe, zabawy świetlicowe, rebusy

19:00 – 19:30 – podsumowanie zajęć, prace organizacyjno – porządkowe, pożegnanie

  •  Piątek – zajęcia muzyczne, e-sport

16:30 – 17:00 – rozmowy tematyczne, zapoznanie się z tematyką zaplanowanych zajęć, motywowanie do działania

17:00 – 17:50 – zajęcia muzyczne – schola

18:00 – 18:50 – e- sport ( x-box)

19:00 – 19:30 – podsumowanie zajęć, prace organizacyjno – porządkowe, pożegnanie

Share Button