Home Pracownia talentów

Pracownia talentów

Pracownia Talentów

Pracownia Talentów niesie pomoc społeczną, edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Świetlica socjoterpeutyczna prowadzi wychowanie pozaszkolne dla dzieci z Ełku. Staramy się to robić poprzez podnoszenie poczucia wartości, wyrównywania szans edukacyjnych, rozbudzanie aspiracji, zainteresowań i pasji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania wolnego czasu, a także pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia oraz wspomaganie rodziców i szkoły w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych w dniach szkoły.

Tygodniowy plan Pracowni Talentów podzielony został tematycznie, tak aby każdego dnia tygodnia odbywały się inne zajęcia. Celem jest rozwijanie różnych zainteresowań dzieci oraz urozmaicenie programu świetlicy. Każdego dnia odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli, logopedę oraz instruktora tańca.

Nasz tygodniowy plan wygląda następująco:

  • Twórczy Poniedziałek

Poniedziałek to kreatywne zabawy przy użyciu różnych materiałów oraz ćwiczenia bazujące na twórczym myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Zabawy z kartką i papierem, materiałami plastycznymi, rebusy, krzyżówki. Zajęcia dodatkowe odbywające się w każdy poniedziałek – z. korekcyjno-kompensacyjne.

  • Muzyczny Wtorek

Wtorek to czas na zajęcia muzyczne. Nauka piosenek, taniec, słuchanie muzyki, zabawy ruchowe oraz gimnastyka w takt muzyki.

Zajęcia dodatkowe odbywające się w każdy czwartek – taniec współczesny hip-hop.

  • Artystyczna Środa

Zajęcia artystyczne obejmują elementy teatrzyku, inscenizacji, wizualizacji oraz rysowanie, wydzieranie, wycinanie, malowanie, frottage, collage. Zajęcia dodatkowe odbywające się w każdą środę: język angielski.

  • Luźny Czwartek

Czwartek to dzień tematycznych pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz zabaw i gier świetlicowych, zręcznościowych. Zajęcia dodatkowe odbywające się w każdy czwartek: zajęcia. plastyczne logopedia oraz socjoterapia

  • Baśniowy Piątek

Wspólne czytanie oraz oglądnie baśni, filmów edukacyjnych oraz gry i zabawy świetlicowe. Zajęcia dodatkowe odbywające się w każdy piątek – dobre wychowanie.

Rozkład dnia Pracowni Talentów

Powitanie

16.00 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  „odrabianie zadań domowych”

16.45 Modlitwa oraz podwieczorek

17:15  Zajęcia dodatkowe

17.45 Zajęcia według tematycznego planu pracy świetlicy

18:30 Zakończenie dnia – prace organizacyjno-porządowe oraz pożegnanie

pobierz kartę

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa dziecka w pracowni (1)

Share Button