Home Drużyna 10

Drużyna 10

Orlik 8-9 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływania

  • zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach z piłką,
  • wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
  • wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
  • wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej,
  • kształtowanie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania,
  • rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości i gibkości,
  • stosowanie szerokiej palety form zająć: zabawowej, zadaniowej, ścisłej, fragmentów gry oraz gier uproszczonych i małych,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, – kształtowanie motywacji wewnętrznej,
  • określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną (etap wstępnej selekcji).

Terminy zajęć

Grafik letni
Poniedziałek 16:00 – 17:30 – Orlik

Środa 17:30- 19:00 – Orlik

Grafik zimowy

Poniedziałek 16:00 – 17:30 – Salezjańska hala sportowa

Środa 16:00- 17:30 – Salezjańska hala sportowa

Trener

Pan Marcin Maciorowski

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Procedura przyjęcia zawodnika do klubu UKS Salos Ełk

 1. Kontaktujemy się telefonicznie z Sekretariatem Salezjańskiego Biura Młodzieżowego na numer 539-078-869.
 2. W czasie rozmowy podajemy dyscyplinę (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy), którą dziecko chce uprawiać oraz rocznik dziecka.
 3. Otrzymujemy informację kiedy i gdzie dany rocznik ma swoje treningi.
 4. Dziecko przychodzi na pierwsze 4 treningi integracyjno-orientacyjne. (Te treningi są bezpłatne!)
 5. Po pozytywnej decyzji rodzic razem z dzieckiem przychodzi do sekretariatu w Oratorium aby wypełnić dokumenty związane z zapisaniem dziecka. (Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej klubu UKS Salos Ełk, zarejestrowanie w PZPN)
  • Potrzebne zdjęcie legitymacyjne dziecka, PESEL dziecka, dowód osobisty rodzica/opiekuna.
  • W sekretariacie również dowiemy na temat składki członkowskiej.
 6. Rejestracja w aplikacji Pro Train Up w sekretariacie. (Jedyny komunikator w klubie.)
 7. Rozmowa z Salezjaninem związana z przedstawieniem charyzmatu salezjańskiego, idei wychowania Ks. Bosko i naszej salezjańskiej pracy.
 8. Zakup stroju odpowiedniego do danej dyscypliny sportu (Stroje można zakupić na hali sportowej u p. Weroniki).
 9. Czynnie uczestniczyć w życiu naszego klubu i pozwolić dziecku dobrze się bawić!
Share Button