Home Ośrodek Wsparcia – Zapobiegania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Wsparcia – Zapobiegania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw

W styczniu 2021 roku rozpoczął się projekt pt. „Wolontariat drogą do praworządności”, którego inicjatorem jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wielotorowe działania projektu są ukierunkowane na zapobieganie rosnącemu zjawisku przestępczości nieletnich i poszukiwania efektywnych form przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży. W ramach działań programu sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości uruchomiono Ogólnopolską Sieć Ośrodków Wsparcia – Zapobiegania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W ramach sieci powstało 5 działających równolegle punktów konsultacyjnych, działających w: Warszawie, Łodzi, Różanymstoku, Ełku i Tolkmicku.

Ośrodki Wsparcia od maja 2021 roku świadczą bezpłatną pomoc specjalistyczną z zakresu:

  • psychologii;
  • psychoterapii;
  • prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  • socjoterapii;
  • terapii uzależnień;
  • doradztwa zawodowego i wolontariatu.

Oddział w Ełku powstaje przy duszpasterskiej wspólnocie salezjańskiej (Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Ełku).

Bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo w ramach ośrodka udzielane będzie w Oratorium św. Jana Bosko w Ełku, godziny przyjęć specjalistów podane są poniżej.

Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy, kto czuje, że jego sytuacja życiowa wymaga wsparcia specjalistycznego z zakresu wymienionych wcześniej dziedzin. Odbiorcami bezpłatnej pomocy świadczonej przez ośrodki są przede wszystkim:

  • dzieci i młodzież – ofiary przestępczości i krzywdzenia, w tym także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym dorastające w środowisku szczególnie sprzyjającym kontaktom ze światem przestępczym, które zgłaszają problemy i trudności psychologiczne, poszukują wsparcia specjalistycznego. To także dzieci i młodzież pochodząca z rodzin,       w których dominują problemy: socjalne, prawne czy emocjonalne.
  • rodzice i opiekunowie – zgłaszający trudności wychowawcze, borykający się z problemami rodzinnymi, bezradni wobec kryzysów opiekuńczo-wychowawczych.
  • społeczeństwo.

Jak można uzyskać pomoc?

Wystarczy zgłosić się do ośrodka: Oratorium św. Jana Bosko, ul. Jana Pawła II 6 z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym

Share Button