Home Historia

Historia

Historia Parafii

Parafię p.w. bł. Rafała Kalinowskiego ustanowił bp Edmund Piszcz dekretem z dnia 01 września 1988 r. Jednak znacznie wcześniej, bo w 1983r., bp Jan Obłąk, ordynariusz Diecezji Warmińskiej zwrócił się do Salezjanów z prośbą o podjęcie pracy duszpastersko-wychowawczej w Ełku. Wówczas to odpowiedzialne zadanie tworzenia salezjańskiego dzieła w Ełku powierzono ks. Henrykowi  Korzeniowskiemu sdb.

Po upływie miesiąca – 01 października 1988r. miało miejsce poświęcenie kaplicy parafialnej, która  nocą (25 na 26 listopada1989 r.) wskutek nagłego pożaru została doszczętnie spalona. Dzięki życzliwości dyrekcji Zakładu Drzewnego „Tartak” Msze Święte sprawowano w świetlicy zakładowej przy ul. Kolejowej. Bezpośrednio po pożarze  rozpoczęły się prace pod budowę obecnej świątyni.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był dzień 24 listopada 1991r., gdy do budującego się kościoła wprowadzono relikwie św. Rafała Kalinowskiego przywiezione z Rzymu przez pielgrzymów uczestniczących  w kanonizacji patrona. Od tego roku parafia jest już p. w. św. Rafała Kalinowskiego.

29 kwietnia 1997r. ponownie wybuchł pożar, który tym razem zniszczył duże składy materiałów budowlanych i drewna.

27 września 1998r. Biskup Ełcki – Wojciech Ziemba uroczyście wmurował kamień węgielny. Wtedy też w warunkach budowlanych została  odprawiona pierwsza Msza św. w nowej świątyni.

08 czerwca 1999r. był jednym z najszczęśliwszych dni dla parafii – Ojciec  Święty Jan Paweł II dokonał poświęcenia świątyni  i kamienia węgielnego, który później został wmurowany przez bp Edwarda Samsela. Od tego też roku Eucharystię zaczęto  sprawować w głównej części świątyni.

07 września 2004r.  została otwarta domowa Kaplica Salezjańskiego Domu Zakonnego.

19 stycznia 2005r. dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVD z części parafii św. Rafała Kalinowskiego została utworzona nawa parafia p.w. św. Faustyny, a jej administrację powierzono Salezjanom. Zgodnie z sugestią Rady Kapłańskiej Diecezji Ełckiej patronem nowej parafii została  nie święta Faustyna, lecz błogosławiony Jan Paweł II i od 17 czerwca 2013r. jest to odrębna wspólnota.

19 lipca 2006r. na budynku kościoła zamontowano wieże. Dzięki hojności wiernych sukcesywnie powstają piękne witraże. Pod nową piękną marmurową podłogą zainstalowano ogrzewanie. Odrestaurowano też stare ławki. Zmienił się całkowicie wystrój prezbiterium.

12 – 13 września 2007r.  – odbyła się peregrynacja Relikwii  św. Dominika Savio.

W 2012r. w kościele została zbudowana ściana ołtarzowa przedstawiająca scenę Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Na sklepieniu świątyni wykonano freski wyobrażające: w centralnej części – życie i działalność Jezusa, po  bokach widoczne są sceny ewangeliczne.

Jesienią  2012 r. zostały oddane do użytku przy świątyni  nowoczesne boiska sportowe. Teren przy kościele  jest uporządkowany i systematycznie wymienia się ogrodzenie wokół posesji.

19 czerwca 2019 r. dotychczasowy proboszcz w czasie uroczystej Mszy św. Obejmuje funkcje przełożonego wyższego Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

06 grudnia 2020 r. zostaje poświęcona i przekazana do funkcjonowania Hala Sportowa, wybudowana przez Dom Zakonny przy pomocy Parafii. Poświęcenia dokonał J.E. ks. Bp. Adrian Galbas SAC oraz ks. Inspektor Tadeusz Jarecki SD w obecności zarządu salezjanów, władz Parlamentarnych, Wojewódzkich oraz lokalnych, a także przy udziale rady ekonomicznej i osób zaangażowanych w dzieło.

13 czerwca 2021 r. dokonuje się poświecenie kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Ełku przez J.E ks. Bp. Jerzego Mazura SVD, przy udziale ks. Inspektora Tadeusz Jareckiego SDB oraz innych byych proboszczów i kapłanów salezjanów i diecezjalnych w obecności władz Parlamentarnych, Wojewódzkich oraz samorządowych, a także przy udziale wielkiej liczy parafian.

Pogrzeb budowniczego kościoła ks. Stanisława Kutwińskiego SDB. Msza św. pod przewodnictwem ks. Bp. Jerzego Mazura SVD oraz pochówek na cmentarzu komunalnym

Pogrzeb pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Henryka Korzeniowskiego SDB. Msza św. pod przewodnictwem ks. Bp. Adriana Galbasa SAC oraz pochówek na cmentarzu komunalnym

Poświecenie pomnika salezjanów na cmentarzu. Obecnie spoczywają tam dwaj pierwsi proboszczowie.

Przez wiele lat istnienia parafii powołanie kapłańskie realizowało wielu kapłanów, a funkcję proboszcza i dyrektora pełnili:

ks. Henryk Korzeniowski sdb – 1988 – 1991

ks. Stanisław Kutwiński sdb – 1991- 1997

ks. Jerzy Walo sdb – 1997- 2000

ks. Zbigniew Dziedzic sdb – 2000 – 2006

ks. Stanisław Marczak sdb – 2006 – 2009

ks. Tadeusz Jarecki sdb – 2009 – 2019

       ks. Marcin Koncewicz sdb – 2019 –

Share Button