Home Cel i misja

Cel i misja

Oratorium realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,
 • utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą,
 • różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, a także niepełnosprawnych,
 • działalność świetlicowo-oratoryjną, sportową i turystyczną,
 • przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,
 • działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą,
 • działalność szkoleniową,
 • działalność wychowawczą,
 • wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,
 • promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.
Share Button