Home Odnowa w Duchu Św.

Odnowa w Duchu Św.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

– DOBRY PASTERZ

Na początku XX wieku dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60 zaowocowało powstaniem w Kościele Katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło działania Ducha świętego. Również w naszej salezjańskiej parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku istnieje taka grupa.

Opiekun duchowy – ks. Jerzy WALO SDB.

Lider Wspólnoty – Krystyna OLEJNICZAK

Msza Św. animowana przez Wspólnotę DOBRY PASTERZ sprawowana jest w każdy wtorek o godz. 18.00, po której odbywa się spotkanie w kościele:

pierwszy wtorek miesiąca – modlitwa różańcowa

drugi wtorek miesiąca – spotkanie w grupkach dzielenia

trzeci wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie

czwarty wtorek miesiąca – konferencja formacyjna

Share Button